Zgłoś uczestnictwo 

REGULAMIN KONFERENCJI

 1. Przedstawione ceny są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%).
 2. Opłaty konferencyjne należy wnosić na rachunek ROTWŁ:
  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
  ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

  91 1240 3015 1111 0000 3413 0698, w tytule: „imię i nazwisko, instytucja – Konferencja Kultura i turystyka 2016”
 3. Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się na stronie www.konferencja2016.rotwl.pl w zakładce OPŁATY
 4. Zakwaterowanie nie jest objęte opłatami konferencyjnymi i każdy uczestnik organizuje je we własnym zakresie. Na stronie konferencji na bieżąco będą dodawane obiekty noclegowe, które dla uczestników konferencji przygotują specjalną ofertę.
 5. Za członków ROTWŁ uznaje się osoby prawne, które zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych uchwałą zarządu ROTWŁ
 6. Udział w konferencji należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny na stronie konferencji.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa stosowane będą następujące zasady zwrotu wniesionych opłat:
  • przy rezygnacji zgłoszonej do 31.08.2016 r. – ROTWŁ zwróci 100% wniesionej opłaty,
  • przy rezygnacji zgłoszonej od 1.09.2016 r. do 30.09.2015 r. – ROTWŁ zwróci 50% wniesionej opłaty,
  • przy rezygnacji zgłoszonej po 30.09.2016 r. – wniesiona opłata nie zostanie zwrócona przez ROTWŁ.
 8. W przypadku stwierdzenia uczestnictwa w konferencji osoby niezgłoszonej zgodnie z przedstawionymi zasadami (poprzez formularz rejestracyjny) i nieuprawnioną do bezpłatnego uczestnictwa, ROTWŁ obciąży takiego uczestnika opłatą konferencyjną.
 9. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji i nie mogą one być powodem do roszczeń finansowych.
 10. Dokonanie rejestracji na konferencje jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu konferencji.

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

 

Patroni honorowi: