Zgłoś uczestnictwo 

Opłaty


Rejestracja Uczestników Konferencji


Wyżej wymienione opłaty zawierają kwotę netto plus podatek VAT.

* opłata konferencyjna dla Członków ROTWŁ dotyczy tylko 1 przedstawiciela danego podmiotu. W przypadku chęci udziału w konferencji, większej liczby osób reprezentujących jeden podmiot należy rejestrować się, jako 'uczestnik konferencji'.


Opłata konferencyjna obejmuje:

Organizator Konferencji nie zapewnia Uczestnikom Konferencji noclegów. Podany zostanie wykaz obiektów noclegowych, które dla Uczestników zaoferują preferencyjne ceny zakwaterowania.


Uczestnik Konferencji po zarejestrowaniu się w systemie otrzyma fakturę proforma na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym. Na podstawie faktury proforma w ciągu 14 dni należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po otrzymaniu wpłaty ROTWŁ wystawi fakturę VAT, która zostanie wysłana drogą pocztową.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa stosowane będą następujące zasady zwrotu wniesionych opłat:


Dane rachunku:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 67, 90 - 009 Łódź
Bank Pekao S.A. I/O Łódź
nr 91 1240 3015 1111 0000 3413 0698

W TYTULE: Imię i nazwisko, Instytucja - Konferencja Kultura i Turystyka 2016, Łódź

Podczas rejestracji on line należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.


W przypadku problemów bądź pytań dotyczących faktur VAT, bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Panią Ewą Krawczyk - tel. (42) 662 09 71, e-mail: ewa.krawczyk@poczta.onet.pl

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

 

Patroni honorowi: