Zgłoś uczestnictwo 

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Sekretariat konferencji:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź
tel. 42 663 77 33, fax 42 662 09 72
e-mail: konferencja@rotwl.pl

Koordynator konferencji: Tomasz Durecki (tdurecki@rotwl.pl, 42 663 77 33)
 

Sprawy merytoryczne:

INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel./fax: 42 635 45 50
 
Sekretarz naukowy
dr hab. Sławoj Tanaś, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
telefon: +48 42 635 46 76
e-mail: slawoj.tanas@geo.uni.lodz.pl
 
Redaktorzy naukowi
dr Justyna Mokras-Grabowska, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
telefon:  +48 42 635 46 75
e-mail: justyna.mokras_grabowska@op.pl
 
dr Jolanta Latosińska, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
telefon: +48 42 635 45 56
e-mail: jolanta.latosinska@geo.uni.lodz.pl

Opłaty i Faktury Vat:

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Ewa Krawczyk ewa.krawczyk@poczta.onet.pl

 

 

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

 

Patroni honorowi: